Procesplan for planlægning af klimatilpasning på veje

Planlægning af klimatilpasning på veje er ofte kompliceret fordi veje har mange forskellige funktioner. Håndteringen af regnvand kommer som endnu en funktion, der skal indpasses i et allerede kompliceret puslespil om vejens udformning. Det er en proces, som involverer mange afdelinger og fagligheder.

Hvis planlægningen skal foregå effektivt og agilt, er det klogt tidligt i processen at skabe et fælles overblik over hele arbejdsprocessen og beslutte hvem der har ansvaret for hvad. Sammen med Gladsaxe kommune har Task Forcen lavet et simpelt værktøj til denne proces.

Værktøjet er en procesplan for den samlede proces fra idéfase til drift af klimatilpasning på veje opdelt i 6 faser. I hver af de 6 faser er alle arbejdsopgaverne beskrevet.

Find værktøjet “Procesplan for planlægning af klimatilpasning på veje” som pdf her > eller hent oversigten i Word-format her >. Så kan I selv arbejde videre og tilpasse den jeres egen organisation.

Mere viden om værktøjet

Procesplanen er udarbejdet i samarbejde med Gladsaxe Kommune og Novafos.

I det samarbejde fik vi også udarbejdet en pixibog om klimatilpasning på veje. Pixibogen introducerer kort roller og myndigheder i forhold til klimatilpasning af veje. Derefter beskrives de væsentligste hensyn, som har betydning for udformning af mindre veje: holdbarhed, fremkommelighed, sikkerhed, overkørsler, manøvrering, fortove & fodgængere, vejvand, vejbeplantning, drift samt belysning og ledninger.

Læs mere og hent pixibogen her >