SKAB MERVÆRDI – KLIKOVAND-VÆRKTØJER

Mange klimatilpasningsprojekter bliver sat i søen med tanker om merværdi – bedre byrum, sikker trafik, grønne omgivelser, mere natur, muligheder for aktivitet og leg – men bliver de realiseret? Dette værktøj hjælper med at evaluere på klimatilpasningsprojekter og kan yderligere bruges proaktivt når du skal til at starte klimatilpasningsprojekter, der skal indeholde ekstra værdi for området.

Læs mere om evalueringsværktøjet og hent det her >

Denne drejebog er en samling af viden, erfaringer og anbefalinger fra proces og borgerinddragelse om klimatilpasning i Strandøre, Hvidovre i perioden maj-september 2017. I projektet var det både en præmis og en erfaring, at merværdi opstår i dialog med borgerne.

Læs mere og hent drejebogen som pdf her >

Gribskov Kommune har i forbindelse med deres byudviklingsprojekt Troldebakkerne været på forkant med vandhåndteringen og tænkt det ind fra projektets spæde start. Læs mere og find procesplanen her >

I denne pjece får du gode inputs, fifs og erfaringer til hvordan du via bl.a. inddragelse af borgere, god organisering og koordinering til andre projekter kan skabe merværdi i dit næste klimatilpasningsprojekt. Pjecen er udarbejdet af Den Regionale Task Force for klimatilpasning på baggrund af erfaringer fra kommune og forsyninger.

Læs mere og find pjecen her >

SKAB MERVÆRDI – ANDRE VÆRKTØJER