Vi vil gøre det let at vise merværdien i klimatilpasningsprojekter

Mange klimatilpasningsprojekter bliver sat i søen med tanker om merværdi – bedre byrum, sikker trafik, grønne omgivelser, mere natur, muligheder for aktivitet og leg – men bliver de realiseret? Dette værktøj hjælper med at evaluere på klimatilpasningsprojekter og kan yderligere bruges proaktivt når du skal til at starte klimatilpasningsprojekter, der skal indeholde ekstra værdi for området.

Ofte får vi ikke set på, om målsætningerne for det færdige klimatilpasningsprojekt bliver opfyldt – eller om projektet måske endda har bidraget mere eller anderledes, end vi først havde tænkt. Når et projekt omsider er færdigt, er vi straks videre til det næste nye og spændende projekt. Formidling af erfaringer og resultater er ikke en kerneopgave i kommuner og forsyninger, og selvom det giver god mening, kan det være svært at finde tiden til.

Med evalueringsværktøjet vil vi gøre det lettere at evaluere og formidle resultaterne af de blå og grønne klimatilpasningsprojekter og ikke mindst sætte fokus på merværdi. Vi tror også, at værktøjet kan være med til at styrke jeres argumentationen over for politikere og borgere m.fl., fordi I kan demonstrere merværdien i jeres projekter.

Et light-værktøj for fagfolk

Målgruppen for vores evalueringsværktøj er fagpersonen/projektlederen, der ønsker at udveksle erfaringer med andre ligesindede. Værktøjet er let at bruge, da det er baseret på vurdering og ikke konkrete målinger for at gøre det simpelt, overskueligt og lige til at anvende.

Værktøjet fokuserer på seks temaer inden for klimatilpasning. Tilsammen fortæller de noget om projektets merværdi. I denne forbindelse har vi defineret merværdi som:

”Merværdi er en fælles betegnelse for de kvaliteter, der tilgodeser mennesker, klima, flora og fauna, når der indtænkes herlighedsværdier og nytteværdier i klimatilpasningsprojekter.”

Værktøjet kan bruges uafhængigt af, om projektet har haft stort fokus på merværdi (og derfor kan udfylde mange parametre) eller lille fokus/mulighed for merværdi (og derfor kun kan udfylde få parametre). Der er også mulighed for at tilføje egne parametre.

Værktøjet er udarbejdet af KLIKOVAND og Orbicon, og vi ser et potentiale i at arbejde med værktøjer af denne type – så her får I version 1.0. Vi har intentioner om at videreudvikle værktøjet og gøre det webbaseret.

Værktøjet vil også kunne anvendes som et målsætningsværktøj i planlægningsfasen af et klimatilpasningsprojekt. Med andre ord har det potentiale til mere end evaluering.

Sådan virker værktøjet

Vurderingsparametrene er opdelt i seks overordnede kategorier, som hver har en række underkategorier. De seks temaer som værktøjet dykker ned i, er Klimatilpasning, Biodiversitet, Mikroklimaregulering, Individ, Fællesskab og Stedsidentitet. Til hver underkategori har vi indarbejdet en vejledende tekst, som hjælper brugeren på vej. Hent værktøjet som Excel-fil her >

Værktøjet, der er opbygget i et Excel-ark >, består af fem faneblade:

  1. Opsamlende forside
  2. Baggrundsfakta
  3. Økonomi
  4. Slutvurdering af parametre (evaluering)
  5. Startvurdering af parametre (0-punktsmåling/ udgangspunktet)

Alle data fra fanerne 2-5 samles og formidles på forsiden. Værktøjet er udarbejdet, så det er muligt kun at udfylde slutvurderingen.

Mere viden om værktøjet

Værktøjet påviste fællesskabsfølelse på Tåsinge Plads

Vi har fået Orbicon til at teste evalueringsværktøjet på København Kommunes case Tåsinge Plads (læs om projektet her) >. I casen med brug af værktøjet (hent excel-ark her) > kan du se, hvordan værktøjet er anvendt, og hvad det har givet af resultat. Evalueringen viser tydeligt, at projektet har medført en langt større fællesskabsfølelse blandt borgerne end først antaget.

I forbindelse med testen blev en central projektmedarbejder fra Københavns Kommune overrasket over de store gevinster, der lå under herlighedsværdier, da projektet var født som et klimaprojekt. Endvidere har projektmedarbejderen for Tåsinge Plads givet udtryk for, at man kunne fristes til at bruge værktøjet som rammesættende og et prioriteringsværktøj, da alle gerne vil have merværdi uden egentlig at være helt klar over, hvad de lægger i det.