TEKNISKE LØSNINGER – KLIKOVAND-VÆRKTØJER

Klimatilpasning er et teknisk felt, og det er svært for almindelige borgere at finde viden og komme frem til et beslutningsgrundlag, der sætter dem i stand til at handle. Denne guide tager grundejeren ved hånden og forklarer, hvordan man kan gribe klimatilpasning på egen grund an.

Læs mere om guiden og find den her >

”Vejen til klimatilpasning – Pixibogen om veje, der skal håndtere regnvand”, giver et overblik over de mange spørgsmål, som afklares, når der skal etableres anlæg til klimatilpasning på veje. Pixibogen har især fokus på de hensyn, som normalt er baggrunden for en vejs eksisterende udformning: holdbarhed, fremkommelighed, sikkerhed, overkørsler, manøvrering, fortove & fodgængere, vejvand, vejbeplantning, drift samt belysning og ledninger.

Læs mere og hent pixibogen som pdf her >

Har du behov for at formidle funktion og effekter af forskellige LAR-løsninger? Så er KLIKOMAND din nye ven. Animationen med KLIKOMAND guider dig rundt i en have og fortæller om bl.a. grønne tage, regnbede og vandtønder. Perfekt til når du skal formidle til f.eks. grundejere, eller kollegaer med andre interessefelter.

Find KLIKOMAND her >

Der er mange ting, der skal tjekkes, inden kommunen kan give tilladelse til et LAR-projekt. Denne tjekliste hjælper dig trin for trin med at huske de mange ting, der skal undersøges. Tjeklisten gennemgår alt fra jordbundsforhold over sammentænkning med andre projekter, glatførebekæmpelse til tilgængelighed.

Læs mere og find tjeklisten for LAR-projekter her >

KLIKOVAND har udarbejdet et katalog som introducerer 11 eksempler på klimatilpaningsprojekter på vejarealer i hovedstadsregionen. Vejbede, kreative grøfter og bassiner, “omvendte bump”, irish crossings og permeable belægninger er nogle af de løsninger som introduceres i kataloget. Kataloget blev brugt til arrangementet ”Vis vejen frem” d. 24. august 2017.

Læs mere og hent kataloget som pdf her >

TEKNISKE LØSNINGER – ANDRE VÆRKTØJER

FORS A/S har fået lavet “Regnvandshåndtering på veje” – en håndbog om lokalafledning af regnvand på veje. Håndbogen ligger frit tilgængelig på Roskilde Kommunes hjemmeside her >

Overvejer du et LAR-anlæg? Spildevandskomiteens regneark fås også som online beregner. Den er nem og brugervenlig og skulle give samme resultater som regnearket. På LAR-beregner.dk kan du på få minutter finde ud af hvor stort dit anlæg skal være og hvordan du søger om tilladelse.

Læs mere og find LAR-beregneren her >

HOFOR har fået udarbejdet et ”Mulighedskatalog for grønne regnvandsløsninger”, som under kapitlerne ”Værktøjskasse”, ”Anvendelse” og ”Ret & pligt” præsenterer en lang række konkrete løsninger, flowdiagram for beslutning om en grøn regnvandsløsning, beslutningsmatrice samt ansvarsforhold, finansiering og påvirkning af miljø og natur.

Find værktøjet her >