Eksempler på klimatilpasning af veje: Vis Vejen Frem

KLIKOVAND har udarbejdet et katalog som introducerer 11 eksempler på klimatilpasningsprojekter på vejarealer i hovedstadsregionen. Vejbede, kreative grøfter og bassiner, “omvendte bump”, irish crossings og permeable belægninger er nogle af de løsninger som introduceres i kataloget. Kataloget blev brugt til arrangementet ”Vis vejen frem” d. 24. august 2017.

Kommuner og forsyninger er godt i gang med at gennemføre klimatilpasning, og ofte spiller vejene en central rolle. Udfordringerne er mange, men det er løsningerne også. Tit er det en hjælp at se, hvordan andre har grebet opgaven an. Den regionale Task Force for klimatilpasning har oplevet en stor efterspørgsel på at høre om og ikke mindst se konkrete vejprojekter. Derfor arrangerede vi i august 2017 “Vis vejen frem” i samarbejde med Forsikring & Pension, Teknologisk Institut og ikke mindst projektejerne – kommuner, forsyninger og borgere.

Vejbede, kreative grøfter og bassiner, “omvendte bump”, irish crossings og permeable belægninger er nogle af de løsninger, der blev præsenteret rundt om i hovedstadsregionen.

Kataloget ”Vis vejen frem” indeholder beskrivelser og billeder af anlæggene. Alle vejene er åbne og kan ses året rundt, så du kan bruge kataloget til at planlægge en tur rundt i regionen for at kigge på veje – eller brug det som inspiration og til at vise til kolleger, politikere og borgere, når du har brug for eksempler på, hvordan klimatilpasning på veje ser ud i virkeligheden.

Hent Vis vejen frem som pdf her >

Mere viden om værktøjet

Kataloget blev brugt til arrangementet ”Vis vejen frem” d. 24. august 2017. Arrangementet blev til i samarbejde med Forsikring & Pension, Teknologisk Institut og projektejerne i kommuner og forsyninger.