Fire projekter til i alt 12 mio. kr. skal vise, hvordan skybrud kan skabe sjovere og bedre byrum. Heriblandt 2 KLIKOVAND kommuner, Frederiksberg og Gladsaxe. De øvrige kommuner er Solrød og Viborg.

På Frederiksberg skal Lindevangsparken vise, hvordan en traditionel bypark kan bringes up to date som klimaeksperimentarium og tænkes sammen boligsociale indsatser, mens Gladsaxe bruger klimatilpasning til at vise, hvordan et traditionelt idrætscenter kan udnytte udendørsarealerne til uformelle aktiviteter med særligt fokus på piger og ældre.

Bag VANDPLUS er et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden og Realdania, der i samarbejde med Naturstyrelsen uddeler 12 millioner til udvikling og anlæg af de fire demonstrationsprojekter.

Du kan læse mere om projekterne og udvælgelsen på Klimatilpas.nu. Hér kan du også læse om den åbne og gratis VANDPLUS Konference om klimatilpasning den 5. september 2013.