Mandag d. 12. marts holdt KLIKOVAND årskonference på Teknologisk Institut. Der var mere end 80 deltagere fra kommuner, vandforsyninger, virksomheder og andre organisationer med interesse i den klimatilpasningsdagsorden, KLIKOVAND er sat i verden for at hjælpe med at løse

Det blev en dag med højt humør, hvor vi fejrede de resultater, der er skabt i KLIKOVAND-regi i løbet af det sidste år. Endnu vigtigere var det en dag med inspirerende oplæg, videndeling, netværk og hyggeligt samvær.

KLIKOVAND understøtter erfaringsdeling og uddannelse

De fire projektledere i KLIKOVAND og de to medlemmer af Task Forcen præsenterede kort nogle af de ekskursioner, kurser og erfa-møder, KLIKOVAND har arrangeret i løbet af 2017. Klimatilpasning vrider vaner og udfordrer de måder kommuner og forsyninger plejer at lave projekter på. Der er brug for viden og erfaring, og KLIKOVAND bidrager med en platform, hvor det kan skabes og deles.

Projektlederne og Task Forcen præsenterer

Der er derfor al mulig god grund til at fejre KLIKOVAND og alle de resultater, vi sammen skaber.

Med konfettikanoner fejrede KLIKOVAND de gode resultater og skød årskonferencen i gang

Task Forcen er over halvvejs – men der er flere penge!

Den regionale Task Force for klimatilpasning har været i gang i to år. I den periode har de bistået kommuner og vandforsyninger i Region Hovedstaden med adskillige spændende klimatilpasningsprojekter, og fyldt godt op i erfaringsbanken. Midtvejsevalueringen fra Oxford Research gav Task Forcen en flot vurdering, hvilket understreger det behov, der er blandt medlemmerne, for erfaringsopsamling, sparring og procesbistand. Læs mere om de værktøjer, Task Forcen har fået udviklet på KLIKOVANDs hjemmeside under Værktøjer og proces>.

Grafisk præsentation af fordelingen af Task Forcens midler pr. marts 2018

Herover ses fordelingen af Task Forcens økonomiske midler. Det fremgår, hvor meget der er disponeret for i 2016, 2017 og 2018. Da 2018 ikke er omme endnu, er der flere poster. Den mørke orange post på 1.200.000 kr. viser, hvor mange midler der er tiltænkt projekter, som er i støbeskeen. Den mørkeblå rest på knap en million er endnu ikke afsat.

Hvis I som kommune eller forsyning, der er medlem af KLIKOVAND, sidder med et projekt der kunne have gavn af Task Forcens støtte – tøv ikke med at tage kontakt. Task Forcen har endnu ubrugte midler til rådighed, som kan bidrage med den halve finansiering. Task Forcen arbejder med blå/grønne løsninger og prioriterer projekter med generiske elementer, der kan tjene til læring for andre projekter med samme udfordring.

For at få hjælp af Task Forcen skal projektet være sat i gang inden årets udgang. Ring eller skriv til Merle eller Bente, find deres kontaktoplysninger her >.

Hvordan gør de andre

Som inspiration til hvordan andre netværk fungerer, og hvordan de angriber klimatilpasningsdagsordenen i andre regioner, havde vi på dagen besøg af:

  • Ole Larsen, sekretariatsleder, som fortalte om sit arbejde i CALL Copenhagen (Climate Adaptation Living Lab). Find Oles præsentation her>.
  • Hanne Kjær Jørgensen, seniorkonsulent hos Teknologisk Institut, som fortalte om netværket Vand i Byer. Læs Hannes præsentation her>.
  • Mikkel Suell Henriques, projektchef hos Realdania, som fortalte om Regn & Byer. Se nærmere på Mikkels præsentation her>.
  • Rikke Nan Valdemarsen, projektleder i Region Midtjylland, som fortalte om, hvordan de på den anden side af Storebælt griber klimatilpasning an i Coast to Coast Climate Challange. Find Rikkes præsentation her>.
  • Mia Holmbo Lind fra Miljøstyrelsens rejsehold for klimatilpasning, som svarede på spørgsmål om, hvordan rejseholdet arbejder, og hvordan de kan bistå kommuner i hele landet til at håndtere risiko for oversvømmelse og beskytte kysten. Læs mere om Rejseholdet for Klimatilpasning, Oversvømmelse og Erosion her>.

For at tage temperaturen på klimatilpasning primo 2018 havde KLIKOVAND inviteret seks deltagere med hvert sit faglige og organisatoriske afsæt til at debattere status, udfordringer og resultater.

Det drejede sig om: Jarl Krausing, international chef i Concito, Gy Larsen, seniorprojektleder i Teknologirådet, Jan Rasmussen, projektchef i Københavns Kommune, Henrik Bay, planchef og forretningsansvarlig for vand i Frederiksberg Forsyning, Peter Steen Mikkelsen, professor på DTU Miljø og Karen Tommerup, teamleder i Fredensborg Kommune. Mille Wilken Bengtsson modererede debatten.

Udfordringer før og nu

Da Task Forcen holdt kick off for to år siden, bad de deltagerne placere deres udfordringer på et temahjul. Til årskonferencen blev samme øvelse gentaget med tilføjelse af et enkelt tema. Deltagerne placerede et klistermærke ud for det tema, de finder udfordrende. Man kunne ikke sætte flere på hvert tema, ikke rangere, og højst placere tre i alt. Se resultaterne af optællingen herunder.

Inddragelse af borgere og politiske processer er tilsyneladende blevet lettere, mens andre er vokset som udfordringer. Det gælder særligt for de blå/grønne løsninger, som i 2016 fyldte 9 % og i år 18 %.

Indenfor KLIKOVAND-netværket: Hvordan gør vi?

Henrik Bay fra Frederiksberg Forsyning fortalte om, hvordan de samarbejder med Frederiksberg Kommune om klimatilpasningsløsninger. Se hele Henriks præsentation her>.

Janne Sommer Nielsen fra Hvidovre Kommune fortalte om et projekt, de har fået hjælp af Task Forcen til at gennemføre. Nøgleordene her er borgerinddragelse, politisk forankring og merværdi. Se hele Jannes præsentation her>. Inden længe vil projektet også være præsenteret på KLIKOVANDs hjemmeside under projekter.

Pia Lisbeth Nielsen, advokat og partner hos WSCO, er specialiseret i miljølovgivning, og har bistået KLIKOVAND med juridisk afklaring. Pia fortalte på årskonferencen om nogle af de lovgivningsmæssige muligheder og udfordringer, der gælder for klimatilpasningsprojekter.

Hvad siger deltagerne?

I løbet af dagen fangede vi nogle af deltagerne på årskonferencen og spurgte dem, hvad de forventede af konferencen og af KLIKOVANDs arbejde.

Se her, hvad de svarede:

Hans Reymann-Carlsen, underdirektør i Forsikring og Pension >

Kristine Vik Kleffel, specialkonsulent i Region Hovedstaden >

Dorte Hansen, projektleder i Fredensborg Forsyning >