Omkring 35 kolleger fra vandselskaber og kommuner mødte frem til KLIKOVANDs temadag 28. april om samarbejde og kommunikation. Formålet med temadagen var at dele gode erfaringer og læringspunkter fra klimatilpasningsprojekter. Formiddagen havde fokus på samarbejde, mens eftermiddagen tog udgangspunkt i hvorfor, hvordan og til hvem man kommunikerer i projekter. Temadagen blev afholdt hos Nordvand.

Imran Akbar fra KLAR Forsyning præsenterede, hvordan KLAR Forsyning og Stevns Kommune i fællesskab har arbejdet målrettet på at få et godt og konstruktivt samarbejde op at stå i forhold til fælles projekter, herunder klimatilpasningsprojekter. Processen har involveret mange medarbejdere fra begge parter, hvilket har resulteret i en fælles forståelse, øget bevidsthed og vigtigst af alt stærke relationer på tværs. Helt konkret er der udarbejdet en fælles samarbejdsmanual og en faseopdelt projektledelsesmodel, der er bredt forankret i både kommune og vandselskab.

Henrik Bay, Vandchef i Frederiksberg Forsyning, delte sine erfaringer i forhold til samarbejdsaftaler og hvorfor projekter nogle gange går skævt. Især opfordrede Henrik Bay til at aflive flere af de gode – men urealistiske – projektideer inden de bliver til dyre projekter, der får deres eget liv. For at sikre, at der investeres i de rigtige projekter, er det vigtigt så tidligt som muligt at skaffe nok relevant viden til at kunne afgøre om projekter er bæredygtige, ønskelige og realisérbare. I den forbindelse påpegede Henrik Bay, at det er bygherre, der bærer den økonomiske risiko, hvilket som oftest er kommunen, et boligselskab eller lignende.

Thomas Hansen og Ivar Rosendal fra henholdsvis Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe Kommune, præsenterede et screeningsværktøj og et bud på en tjekliste til projektledere på større klimatilpasningsprojekter. Præsentationen er en del af et igangværende arbejde i Natur- og Miljøsamarbejdet med at samle flere kommuners projektværktøjer i en samlet pakke.

Inden frokost kom Bente Villumsen fra KLIKOVANDs nye Task Force og fortalte om Task Forcens arbejdsmåde, opgaver indtil nu og identificerede behov på tværs af kommuner og vandselskaber i forhold til klimatilpasning. Der tegner sig et billede af, at der især er behov for afklaring af økonomiske/juridiske problemstillinger og politiske processer, men også i forhold til myndighedsbehandling over en bred kam.

Samarbejde og kommunikation 28. april redigeret (3)

Eftermiddagen blev skudt i gang med en (blød) lancering af Realdania-projektet Samvejr – den nye digitale platform for samarbejde med borgere virksomheder og andre eksterne interessenter. Jesper Poulsen-Hansen fra Gemeinschaft viste, at Samvejr kan tilgås af alle med mulighed for at læse og kommentere på kommuners og vandselskabers klimatilpasningsprojekter. Samvejr er ikke lanceret endnu, men bliver en lettilgængelig måde at komme i kontakt med eksterne interessenter.

 

Sidste del af dagen blev der tænkt i og snakket om kommunikation i projekter. KLIKOVANDs nye guide til kommunikationsplan blev præsenteret af Mille Wilken Bengtsson og i det efterfølgende gruppearbejde blev det understreget, at intern såvel som ekstern kommunikation er afgørende for både processen undervejs, men også for kvaliteten af det endelige projekt. Guiden er en lettilgængelig trin-for-trin guide til at lave en kommunikationsplan.

Hvad deltagerne fik ud af det
Fik indfriet mine forventninger
”Jeg havde set frem til at høre om helhedsorienteret klimatilpasning, få nogle gode værktøjer med hjem og høre om Klimasprings projekt Samvejr. Jeg må sige, at mine ønsker blev opfyldt. Hvis jeg skal pege på noget, jeg godt kunne tænke mig mere af, ville det være lidt mere konkrete redskaber til, hvordan vi bedst når og inddrager borgerne.”
Laura Piil Pedersen, spildevandsmedarbejder, Frederikssund Kommune (lpped@frederikssund.dk)

Mere konkret erfaringsudveksling
”Det har været en god dag. Jeg tænker bare, at jeg nok er et andet sted end mange andre, da jeg allerede har arbejdet med flere typer klimatilpasningsprojekter. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi havde mere konkret erfaringsudveksling fra projekter: Hvad har virket, og hvad har ikke virket? Og hvorfor? Hvordan har vi fået samarbejdet til at fungere, og hvordan har vi håndteret finansieringen? Jeg vil selv gerne komme og fortælle om mine erfaringer fra for eksempel Tåsinge Plads, Albertslund og Hvidovre.”
Helle Kay, projektleder, HOFOR A/S (helk@hofor.dk)

KLIKOVAND takker alle deltagere for stort engagement!