KLIKOVANDs workshop om Naturstyrelsens vejledning til klimatilpasningsplanerne, retningslinier, lovændringer og finansieringsmuligheder trak fulde huse.

Tætte deadlines

Vibeke Plesner & René Paul Hansen fra Naturstyrelsen fortalte om Naturstyrelsens vejledningen til Klimatilpasningsplaner, herunder om tidsplaner, krav og forventninger til kommunernes arbejde. Bagefter var det Malte Lisberg Jensen fra Forsyningssekretariatet, der fortalte om den ekstraordinære ansøgningsrunde 15. marts 2013 og den dokumentation, der kræves, når Spildevandsselskaberne indberetter deres projekter. Debatten var præget af det pres, der ligger på kommuner og forsyninger for at få indsendt projekter inden ansøgningsfristen – både den ekstraordinære for 2013 og den almindelige (15. april 2013) for 2014.

Mange spørgsmål

Spørgsmålene var mange. To workshops om hhv. juraen bag finansieringen af klimatilpasningsprojekter og selve arbejdet med klimatilpasningsplanerne tog hul på en del af spørgsmålene, og Naturstyrelsen og Forsyningssekretariatet fordelte sig i de to workshops og svarede på så mange spørgsmål, som der var tid til.

I det næste stykke tid vil dagens arbejde blive bearbejdet af KLIKOVANDs arbejdsgrupper. De vil også tage stilling til, hvordan KLIKOVAND bedst kan arbejde videre med emnerne.

Workshoppen blev afholdt den 20. februar på Havartigården i Holte.