KLIKOVAND inviterede fredag d. 1. juni sine medlemmer på et gratis kursus i brugen af cost-benefit-analyser i forbindelse med skybrudsprojekter. Snart følger en letlæst vejledning

Tre eksperter fra COWI underviste os i formål, forudsætninger, basisscenarier, tidshorisonter med mere – og vi lærte først og fremmest, at der er mange ubekendte faktorer.

Derfor bør cost-benefit-analysen ikke fungere som beslutningsgrundlag alene, men kan være et understøttende element sammen med kvalitative vurderinger i den konkrete sag.

Dagen blev rundet af med nogle inspirationsoplæg, hvor eksperter fra Envidan, COWI, Niras og Orbicon præsenterede cases, hvor de har udarbejdet og anvendt cost-benefit-analyser. Der var tale om en lærerig og inspirerende dag for alle, der deltog.

Vi blev klogere – og det vil vi gerne dele med flere end deltagerne på dagen.

Derfor udarbejder COWI en letlæst vejledning, der vil gøre det lettere at forstå metoden bag cost-benefit-analysen og de resultater, der kommer ud af den.

Når vejledningen er færdig, bliver den offentliggjort på KLIKOVAND.dk.