Vil du se en klimatilpasset vej? Så sæt X i kalenderen 24. august 2017, hvor KLIKOVAND i samarbejde med Forsikring og Pension og en række kommuner, vandselskaber og borgere holder åbent hus på klimatilpasningsprojekter på vejarealer i hovedstadsregionen mellem kl. 12 og 17.

10 vidt forskellige projekter bliver vist frem forskellige steder i hovedstadsregionen. Så kom og se løsningerne, og hør om erfaringerne med at integrere klimatilpasning i vejprojekter eller vejrenoveringer.

Kommuner, forsyninger og grundejere holder ”åbent hus” på deres egne projekter og fortæller om deres læringspunkter. De vil blandt andet fortælle om overvejelserne bag valg af tekniske løsninger, trafiksikkerhed, om proces og samarbejde, den økonomiske fordelingsnøgle og om borgernes rolle.

Klimatilpasningslaboratoriet på Teknologisk Institut holder åbent under hele arrangementet og fortæller om forskellige tekniske løsningsmuligheder på vejarealer – der bliver mulighed for at se klimaflisen, permeabel belægning, vejbede osv. og til at få svar på spørgsmål om valg af løsninger.

Arrangementet er målrettet fagpersoner i kommuner og forsyninger, men studerende, borgere og politikere er også velkomne til at besøge vejprojekterne.

TILMELDING

Der er ingen tilmelding. Projekterne vises frem på forskellige tidspunkter i tidsrummet fra kl. 12-17.

SPØRGSMÅL RETTES TIL

Bente Villumsen, Task Force for klimatilpasning

Merle Enghoff, Task Force for klimatilpasning

Marie-Louise Sune Andersen, projektleder i KLIKOVAND

Download kataloget, se åbningstider og læs mere om projekterne (pdf) >