Torsdag d. 12. september 2013 kl. 9-13 (inklusiv netværkfrokost) på Gladsaxe bibliotek Søborg Hovedgade 220, 2860 Søborg.

Formålet med workshoppen er

 • at give dig kommunikationsværktøjer med hjem til dit videre arbejde,
 • at bidrage til at forbedre kommunikationen med borgerne: Hvordan får vi deres opmærksomhed, og hvordan får vi dem til at deltage aktivt i klimatilpasningen,
 • at netværke i KLIKOVAND-samarbejdet

Målgruppe

Alle i jeres kommune eller forsyningsselskab der arbejder med borgerinddragelse i forbindelse med klimatilpasning eller andre borgerrettede initiativer.

Dagens program

Dagen vil veksle mellem oplæg og øvelser/gruppearbejde, hvor I kan afprøve teknikker og redskaber.

 • Kl. 09.00 Ankomst og morgenkaffe
 • Kl. 09.10 Velkomst v. projektleder Marie-Louise Andersen, Gentofte Kommune
 • Kl. 09.20 Hvordan inddrager vi borgerne i deres egen klimatilpasning? v. Projektleder Dan Gabriel Jensen, Haveselskabet
 • Kl. 09.40 Når bjerget ikke vil komme … Hvordan får vi borgerne til at møde op? (øvelse v. kommunikationsrådgiver i KLIKOVAND Mille Wilken Bengtsson)
 • Kl. 10.25 Pause
 • Kl. 10.35 Borgerinddragelse og strategiarbejde. Case fra Bornholm v. afdelingschef Louise Lyng Bojesen, Natur & Miljø, Bornholms Regionskommune
 • Kl. 10.55 Borgerinddragelse og strategiarbejde. Case fra Teknologirådet v. Projektleder Bjørn Bedsted
 • Kl. 11.15 De lette, de svære og de ubehagelige spørgsmål. Hvordan håndterer vi dem? (øvelse v. kommunikationsrådgiver i KLIKOVAND Mille Wilken Bengtsson)
 • Kl. 12.15 Hvad sker i KLIKOVAND lige nu? v. souschef Martin Moneaux, projektleder for KLIKOVAND, Gladsaxe Kommune, By- og Miljøforvaltningen
 • Kl. 12.30 Netværksfrokost
 • Kl. 13.00 Tak for i dag

Tilmelding

Skriv en mail til Marie-Louise Andersen, Gentofte Kommune, med navn, kommune/forsyning. Senest d. 9. september 2013.

Arrangementet er gratis for alle deltagere i KLIKOVAND. Vi håber, at så mange af jer som muligt vil være med og dele erfaringer med os andre.

Da denne workshop handler om kommunikation og borgermøder kan den måske også have interesse for en kollega et andet sted i kommunen eller forsyning. Der er ikke begrænsning på hvor mange, der kan deltage per. medlemskab.

Oplægsholdere

 • Projektleder Marie-Louise Andersen, Gentofte Kommune
 • Projektleder Dan Gabriel Jensen, Haveselskabet
 • Afdelingschef Louise Lyng Bojesen, Natur & Miljø, Bornholms Regionskommune, Projektleder Bjørn Bedsted, Teknologirådet
 • Souschef Martin Moneaux, projektleder for KLIKOVAND, Miljøafdelingen, Gladsaxe Kommune
 • Kommunikationsrådgiver i KLIKOVAND Mille Wilken Bengtsson, Addendum