Onsdag den 5. november 2014 kl. 08:30-13:00 holder KLIKOVAND workshop om juridiske udfordringer i klimatilpasningen – både dem, vi støder på i dag, og dem, vi kan se er på vej. Det sker på Havarthigaarden, Kultur & fritidshus, Havarthivej 6, 2840 Holte.

Fremtidens udfordringer

Carsten Raad Petersen, fagdirektør hos HOFOR, giver sit bud på kommende juridiske udfordringer forbundet med klimatilpasningen. Carsten har stor erfaring med at arbejde med store projekter, mange samarbejdspartnere og komplekse beslutningsprocesser. (www.hofor.dk)

Håndbog om juraen i klimatilpasning

Pia Lisbeth Nielsen, advokat hos MOLT WENGEL Advokater, præsenterer for første gang KLIKOVANDs håndbog i juridiske udfordringer i klimatilpasningen. Pia Lisbeth har stort kendskab til kommuner og forsyningers juridiske bindinger og finansieringsmuligheder.(www.mowe.dk).

Håndbogen rummer svar på en række spørgsmål stillet af KLIKOVANDs deltagere om finansiering af indsatser, serviceniveauer samt rammebetingelser og krav fastsat i lovgivning og planer. Klimatilpasningen ses hér ikke kun i forhold til regnvand men inddrager også kysterne.
I vil få første udkast til håndbogen tilsendt forud for workshoppen.

De oplevede juridiske udfordringer

Michael Øllgaard, Projektleder for KLIKOVANDs juraspor, præsenterer de juridiske udfordringer, KLIKOVANDs deltagere har stillet sig selv i forbindelse med deres arbejde med klimatilpasningen.
Udfordringerne er præsenteret i notatet: Kortlægning af oplevede juridiske udfordringer på området for spildevand, som I vil få tilsendt.

Program for workshop om juridiske udfordringer kan læses hér.

Vi håber på et stort fremmøde og gode diskussioner af disse vigtige emner både i plenum og i gruppearbejdet.

Tilmelding

Senest fredag den 31. oktober til Gitte Normann, Gladsaxe Kommune, e-mail tmfgno@gladsaxe.dk

Vil du vide mere om workshoppen?

Kontakt Projektleder Jurasporet Michael Øllgaard (MØ), telefon 72 59 73 40, mobil 24 89 33 62, michael.ollgaard@egekom.dk